Chuyến Hàng
Mã chuyến hàng: MCH-1015162
Thành Viên: VTRUCK-1011398
KCN Phú Mỹ,Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
KCN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Mã chuyến hàng: MCH-1015160
Thành Viên: VTRUCK-1011398
Khu Phố 4, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm,Tỉnh Lâm Đồng
Linh Trung 3 , Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Mã chuyến hàng: MCH-1015142
Thành Viên: VTRUCK-1011398
7/128 KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TX. Thuân An
KCN Sóng Thần
Mã chuyến hàng: MCH-1015141
Thành Viên: VTRUCK-1011398
7/128 KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TX. Thuân An
KCN Sóng Thần
Mã chuyến hàng: MCH-1015140
Thành Viên: VTRUCK-1011398
7/128 KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TX. Thuân An
KCN Sóng Thần
Mã chuyến hàng: MCH-1015139
Thành Viên: VTRUCK-1011398
7/128 KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TX. Thuân An
KCN Sóng Thần
Chuyến xe
Mã chuyến xe: MCX-1027
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Rạch Bắp, Bầu Bàng, Dầu Tiếng
Cát Lái, Sân Bay, Tân Thuận
Mã chuyến xe: MCX-1026
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Rạch Bắp, Bầu Bàng, Dầu Tiếng
ICD, sóng Thần, Kho Linh Xuân, Thủ Đức
Mã chuyến xe: MCX-1025
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Rạch Bắp, Bầu Bàng, Dầu Tiếng
Cát Lái, Sân Bay, Tân Thuận
Mã chuyến xe: MCX-1024
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Rạch Bắp, Bầu Bàng, Dầu Tiếng
ICD, sóng Thần, Kho Linh Xuân, Thủ Đức
Mã chuyến xe: MCX-1023
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Rạch Bắp, Bầu Bàng, Dầu Tiếng
Cát Lái, Sân Bay, Tân Thuận
Mã chuyến xe: MCX-1022
Thành Viên: VTRUCK-1008383
KCN Rạch Bắp, Bầu Bàng, Dầu Tiếng
ICD, sóng Thần, Kho Linh Xuân, Thủ Đức

Tiêu Chí Của VTRUCK

  • Dễ dàng tìm kiếm
  • Đăng tin đơn giản
  • Đặt chuyến dễ dàng
  • Chi phí hợp lý
  • Thanh toán linh hoạt
  • Đánh giá khách quan