• 22

  Xe đi trong ngày

 • 5

  Hàng đi trong ngày

 • 18

  Xe còn hiệu lực

 • 121

  Hàng còn hiệu lực

Chuyến hàng Xem danh sách

Mã chuyến hàng: MCH-34050 Thành viên: VTRUCK-30648 Chi tiết

Điểm đi: Thanh Hoá, Việt Nam

Điểm đến: Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam

Loại hàng: xi măng công thanh

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45

Cự ly: 698.5(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34048 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: KCN Hải Sơn, Long An

Loại hàng: Hóa chất

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 33.3(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34047 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: KCN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh

Loại hàng: Hóa chất

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 50.5(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34046 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: KCN Lê Minh Xuân, Tân Tạo A, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: Hóa chất

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 26.7(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34045 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương

Điểm đến: Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: bàn ghế xi măng

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 29.7(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34044 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hàng: Nguyên liệu dệt may

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 40

Cự ly: 28.5(Km)

Mã chuyến hàng: MCH-34043 Thành viên: VTRUCK-33010 Chi tiết

Điểm đi: KCN Ascendas, Bến Cát, Bình Dương

Điểm đến: KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Loại hàng: Nhựa cuộn

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45

Cự ly: 45.5(Km)

Chuyến xe Xem danh sách

Mã chuyến xe: MCX-53739 Thành viên: VTRUCK-53720 Chi tiết

Điểm đi: Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Điểm đến: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 1.4 tấn

Cự ly: 75.1(Km)

Mã chuyến xe: MCX-53738 Thành viên: VTRUCK-53720 Chi tiết

Điểm đi: Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Điểm đến: Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 1.4 tấn

Cự ly: 70.7(Km)

Mã chuyến xe: MCX-53732 Thành viên: VTRUCK-53675 Chi tiết

Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 8 tấn

Cự ly: 606(Km)

Mã chuyến xe: MCX-53731 Thành viên: VTRUCK-53675 Chi tiết

Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 8 tấn

Cự ly: 1,137.8(Km)

Mã chuyến xe: MCX-53730 Thành viên: VTRUCK-53675 Chi tiết

Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 8 tấn

Cự ly: 606(Km)

Mã chuyến xe: MCX-53729 Thành viên: VTRUCK-53675 Chi tiết

Điểm đi: Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam

Loại phương tiện: Tải 8 tấn

Cự ly: 1,137.8(Km)

Mã chuyến xe: MCX-41988 Thành viên: VTRUCK-31963 Chi tiết

Điểm đi: HCM; Bình Dương;Đồng Nai

Điểm đến: Hà Nội; Bắc Ninh; Hưng Yên; Bắc Giang

Loại phương tiện: Đầu kéo Cont 45

Cự ly: 1,131.1(Km)